رونمایی از کتاب منتخب الآثار من بحارالأنوار
55 بازدید
موضوع: علوم حدیث
مصاحبه کننده : سیمای قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : واحد خبر سیما
تعداد شرکت کننده : 0